Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Prezentacja: Nasza szkoła i jej oferta edukacyjna

https://prezi.com/p/j0wn3wlyvxdl/zsp-2021/

Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

 

SZKOŁA/ZAWÓD

ROZSZERZENIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE

Liceum Ogólnokształcące

Język angielski
Język  polski
Wos

 

Język angielski
Język niemiecki

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Wos

Liceum Ogólnokształcące

KLASA MUNDUROWA

Język angielski
Język  polski
Wos

Edukacja mundurowa

Język angielski
Język niemiecki

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Wos

Technikum

Zawód – technik logistyk

Geografia
Matematyka

 

Język angielski
Język niemiecki
Język angielski zawodowy

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Geografia

Technikum

Zawód – technik informatyk

Geografia
Matematyka

 

Język angielski
Język niemiecki
Język angielski zawodowy

Język polski
Język obcy*
Matematyka
Geografia

 * język obcy wybrany na egzaminie ósmoklasisty

Film o szkole