Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Uczniowie szkoły wzięli udział w programie Dzień Przedsiębiorczości – 2017.
W ramach programu uczniowie odbyli 1-dniową praktykę na wybranym stanowisku pracy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.  W strukturę pracy w Urzędzie wprowadziła uczniów Pani Mariola Kutek, Sekretarz Miasta I Gminy również Kierownik referatu organizacyjnego, która opowiadając o strukturze zatrudnienia jednocześnie podpowiadała możliwość wyboru stanowiska pracy, z którym chcieliby zapoznać się uczniowie.

Po dokonaniu wyboru, każdemu z uczniów został przydzielony konsultant/opiekun z referatu i ciąg dalszy była to już indywidualna praca uczniów.
Na poszczególnych stanowiskach pracy uczniami opiekowali się pracownicy Urzędu:
Pani Ewa Słomska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich/ Kierownik U.S.C.,  Pani Barbara Łabuś - Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska,  Pani Małgorzata Rębielak -Inspektor ds kancelaryjnych, Pani Magdalena Zganiacz – Inspektor ds. spraw działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poznali specyfikę pracy na wybranych przez siebie stanowiskach pracy. Była to okazja do zweryfikowania swojego wyobrażenia o nim z rzeczywistością. Pracownicy mogli podzielić się swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem. Uczniowie poznali charakterystykę stanowiska pracy. Dowiedzieli się co wchodzi w zakres obowiązków na danym stanowisku pracy, zobaczyli działania praktyczne pracowników, zdobyli wiedzę nt. koniecznych kwalifikacji do zatrudnienia.
Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w spotkaniu z Burmistrzem Bierutowa, z Panem Władysławem Bogusławem Kobiałką, który  przedstawił kilka faktów dotyczących struktury pracowniczej Urzędu. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na temat specyfiki pracy, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zawodu na poszczególnych stanowiskach. Praktyczne uczestnictwo umożliwiło poznanie relacji niezbędnych dla dobrego funkcjonowania. Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Uczniowie podkreślali miłą atmosferę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę jaką im przekazano na temat wybranych przez siebie stanowisk pracy. Wszyscy uczniowie ocenili, że przedsięwzięcie było bardzo ciekawe i pouczające, które z pewnością może mieć wpływ na ich przyszłość zawodową. Projekt ten dał im możliwość lepszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy i planowania kariery zawodowej. Szkolnym koordynatorem programu Dzień przedsiębiorczości – 2017 była pedagog – Pani Ryszarda Wiśniewska-Paluch.