Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Link do strony:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/aktualnosci/artykul/dolnoslaski-program-pomocy-stypendialnej-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych-w-zakresie-przedmi/

W szkole osobą do kontaktu w/w sprawie jest pedagog szkolny.