Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

 

Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

SZKOŁA/ZAWÓD

ROZSZERZENIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE

Liceum Ogólnokształcące

Klasa z edukacją wojskową

Język angielski

Język  polski Wos

Edukacja wojskowa

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Język obcy*

Matematyka

Wos

Technikum

Zawód – technik informatyk

Geografia

Matematyka

 

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski zawodowy

Język polski

Język obcy*

Matematyka

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* język obcy wybrany na egzaminie ósmoklasisty

 

Filmy o szkole

KLASY WOJSKOWE (2023)

 

SZKOŁA, KLASY, PRAKTYKI, ABLSOLWENCI (2018)