Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Jerzy Szmurło

 Dyrektor w latach 1946-1949

 

 

Kazimierz Bień

 Dyrektor w latach 1949-1955

 

 

Józef Drozd

 Dyrektor w latach 1955 – 1981

 

 

Jerzy Pietroń

 Dyrektor w latach 1981 – 1991

 

 

Urszula Kociołek

 Dyrektor w latach 1991-2006

 

 

 Barbara Teleszko

 Dyrektor w latach  2006- 2014

 

 
 

Wojciech Kobryń

 na stanowisku Dyrektora od 2014