Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

J. Szmurło

 Dyrektor w latach 1946-1949

 

 

K. Bień

 Dyrektor w latach 1949-1955

 

 

J. Drozd

 Dyrektor w latach 1955 – 1981

 

 

J. Pietroń

 Dyrektor w latach 1981 – 1991

 

 

U. Kociołek

 Dyrektor w latach 1991-2006

 

 

 B. Teleszko

 Dyrektor w latach  2006- 2014

 

 
 

W. Kobryń

 na stanowisku Dyrektora od 2014