Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie przystąpił do realizacji projektu podnoszącego jakość kształcenia zawodowego pt. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy”. 

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w czterech szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Oleśnickim. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych działań: organizację praktycznych form nauczania – staże dla uczniów, dostosowanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie na rynku - w tym współprace w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionu i lokalnego rynku pracy, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym w tym uczelniami wyższymi, udział w zajęciach i wyjazdach naukowych, wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe, tworzenie warunki odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodu, szkolenia dla nauczycieli zawodu.