Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/nowy-egzamin-zawodowy-od-2013-r/