Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/