Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów

Szkoły Rolniczej w Bierutowie

nr 74 9584 1018 3002 0211 6208 0001

w BS Oleśnica O/Bierutów