Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Komitet Organizacyjny informuje, że liczba uczestników Balu Absolwentów w dniu 11.06.2016r  ze względów organizacyjnych jest ograniczona (do 500 osób). Pierwszeństwo udziału w Balu mają Absolwenci.