Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie klas ósmych, zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji!!!

Linki do stron:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/05/terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021-men.pdf

lub

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego               
  link do strony:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf
 2. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021                  
  link do strony: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarzadzenie_4_2020.pdf
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego.                                                   
  link do strony: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zal.-1-terminy-szkoly-ponadpodstawowe-2020.pdf
 4. Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021                                                   
  link do strony: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarzadzeni-5_2020-1.pdf