Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

 Dyrektor mgr inż. Wojciech Kobryń