Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

  •  Dyrektor mgr inż. Wojciech Kobryń

  • Z-ca dyrektora mgr Edyta Puchalska