Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

  •  Dyrektor mgr inż. Wojciech Kobryń

  • Z-ca dyrektora mgr Edyta Puchalska