Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

  1. Gabinet nr 5 - historia
  2. Gabinet nr 6 - język polski
  3. Gabinet nr 8 - informatyka - przedmioty zawodowe
  4. Gabinet nr 9 - język angielski
  5. Gabinet nr 10 - agrobiznes - przedmioty zawodowe
  6. Gabinet nr 13 - agrobiznes - przedmioty zawodowe
  7. Gabinet nr 14 - ekonomia
  8. Gabinet nr 15 - matematyka
  9. Gabinet nr 16 - informatyka - przedmioty zawodowe
  10. Gabinet nr 17 - chemia
  11. Gabinet nr 18 - język polski
  12. Gabinet nr 19 - język niemiecki
  13. Gabinet nr 20 - informatyka - przedmioty zawodowe