Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

      W grudniu 2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których wzięły udział klasy liceum oraz technikum. Uczniowie realizowali zajęcia warsztatowe z psychologiem z firmy zewnętrznej – Centrum Terapeutyczne Empatia. Tematy zajęć były dostosowane do konkretnej grupy klasowej. Wśród nich m.in. „Równowaga i zdrowie psychiczne nastolatków”, „Nie daj się uzależnieniom”, „Zaburzenia odżywiania”, „Depresja i autoagresja wśród młodzieży”, „Niska samoocena i samoakceptacja”, „Zjawisko agresji i przemocy w środowisku rówieśniczym”, „Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, frustracją, stresem i zagrożeniem”.

    Głównym celem realizowanych zajęć profilaktycznych było eliminowanie i zmniejszanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących, które oddziałują na młodzież.  Jednocześnie zajęcia te wpisały się w realizację treści szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.