Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym zostały: uczennica z klasy III LOg Aleksandra Piątek ze średnią 5,45 oraz uczennica z III LOh Martyna Federenko ze średnią 5,6 natomiast w Technikum Oliwia Wierzba z klasy III TLg ze średnią 5,29.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!