Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców (PDF 517KB)