Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

W dniu 20.04.2022 w  kasach II i III odbyło się spotkanie z Oficerem Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy aspirant Bernadetą Pytel. W czasie spotkania poruszono z młodzieżą tematykę dotyczącą:

  • odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne,
  • prawnych aspektów narkomanii,
  •  wychowania w trzeźwości itp.
  •  zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
  • informowanie policji o zdarzeniach mających znamiona czynów karalnych
    i przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów na terenie szkoły oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
  •  zachowań mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które mogą zaistniały na terenie szkoły, w tym niszczenie mienia, traktowanie nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych, kradzieże,
  • Hejt i cyberprzemoc w szkole i w interneci.

       Pani aspirant chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytania  interesujące młodzież. Poinformowała również jakie konsekwencje mogą ponieść młodzi ludzie popadający w konflikt z prawem. Czas jaki przechowywane są dane zaskoczył młodzież. A informacje z Krajowego Rejestru Niekaralności  będzie dokumentem, o który poprosi każdy przyszły pracodawca.

 Spotkanie odbyło się w ramach programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Spotkanie z Oficerem Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy aspirant Bernadetą Pytel Spotkanie z Oficerem Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy aspirant Bernadetą Pytel

pedagog I Brzęk