Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Nagłe zatrzymanie krążenia - film interaktywny

Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna

Krwawienie z nosa

Krwotok zewnętrzny

Atak epilepsji (padaczki)

Zadławienie (zakrztuszenie)

Oparzenie termiczne

Proste złamanie przedramienia

Rana z ciałem obcym

Użądlenie przez owada - wstrząs anafilaktyczny

Porażenie prądem

Połknięcie substancji chemicznej

Numery alarmowe w Polsce