Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

"Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne"- Debata skierowana dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Pismo do Kuratorium Oświaty

(link do wydarzenia uruchomiony zostanie 18 października 2022 r.
na stronie internetowej Państwowej Komisji https://pkdp.gov.pl/ ).