Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Zestaw programów nauczania i zestaw podręczników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Reymonta w Bierutowie
na lata szkolne 2023/2024- 2026/2027 dla liceum i 2023/2024 - 2027/2028 dla technikum

Zestaw podręczników do liceum po szkole podstawowej (pdf, 278KB)
Zestaw podręczników do technikum po szkole podstawowej (pdf, 329KB)
Zestawienie programów nauczania (pdf, 237KB)