Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.
Elektroniczną rekrutację nadzoruje Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023-2024 do klas I.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie_terminy.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik_1.pdf