Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

W ramach realizowanego ogólnopolskiego programu "W służbie prawu" w dniu 25 kwietnia 2023 roku gościliśmy w Zakładzie Karnym w Brzegu  Tradycyjnie, wzorem wcześniejszych spotkań tego typu, młodzież zapoznała się z charakterystyką i przeznaczeniem Zakładu Karnego w Brzegu, odwiedziła miejsca najbardziej istotne z punktu widzenia funkcjonowania jednostki a także wzięła udział w lekcji profilaktycznej mającej na celu kształtowanie postaw prospołecznych ukierunkowanych na przestrzeganie prawa.  Część spotkania poświęcona została także na promocję Służby Więziennej jako formacji pozwalającej na zrealizowanie własnych ambicji i planów zawodowych, co wydaje się niezwykle istotne dla młodzieży w przeddzień dokonywania przez nią życiowych wyborów w zakresie planowania własnej kariery.