Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

26 kwietnia 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bierutowie miał miejsce uroczysty apel z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja oraz 80. (część pierwsza) i rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (część druga). Apel został przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie we współpracy z bierutowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Część pierwsza apelu - uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

W dniu 26.04. 2023 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, obchodził uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci, nie tylko ze względu na charakterek obchodzonego święta, ale przede wszystkim treść, którą bardzo trafnie podsumował dyrektor ZSP, Pan Wojciech Kobryń wskazując na jedność narodu i szacunek, których brakuje obecnie, co w pewnym sensie wpisuje się w narrację podjętego podczas uroczystości tematu. Uczniowie wraz z dyrekcją, kadrą pedagogiczną oraz pracownikami administracyjnymi zgromadzili się na sali Szkoły Podstawowej w Bierutowie, aby wziąć udział w spektaklu przygotowanym przez młodzież szkolną. Uroczystość rozpoczął podpułkownik rezerwy Wojciech Czerechowski, pod komendą którego wprowadzono kompanię reprezentacyjną wraz z pocztem sztandarowym szkoły składającą się z uczniów klas wojskowych. Następnie poczet flagowy podczas Hymnu Państwowego podniósł flagę Polski na maszt. Następnie przystąpiono do programu artystycznego. Program przygotowali uczniowie z różnych klas, co przyczyniło się do integracji w duchu swoistych wartości narodowych. Spektakl ukazał problem XVIII wiecznej Polski, która znalazła się w bardzo trudnym położeniu w wyniku błędów narodowych oraz zaborczości państw rozbiorowych, ze  szczególnym uwzględnieniem uchwalenia drugiej na świecie, a pierwszej w Europie Konstytucji Polski. Uczestniczący w akademii szkolnej mogli zwrócić uwagę na symbolikę okraszoną głębią uczuć i istotnych wartości, które nasi młodzi aktorzy przekazali w formie materiałów źródłowych oraz pięknej tradycji kulturowej, w postaci podnoszących na duchu tekstów poezji opiewającej czasy mijającej świetności naszego jakże potężnego niegdyś kraju. Ponadto w scenie finałowej występująca młodzież zaprezentowała dramę stanowiącą zwieńczenie występu, wnosząc przy tym zupełnie nowy element głębokiej refleksji nad naszą historią z jednej strony minioną, z drugiej zaś tą, z którą przyszło nam mierzyć się obecnie.

Część druga apelu - wybuch i upadek powstania w getcie warszawskim

W drugiej części apelu uczniowie klasy 3LOp Jakub Leszczyński, Łukasz Janiak i Kevin Lencki zaprezentowali w skrócie historię wybuchu i upadku powstania w getcie warszawskim 19 IV-16 V 1943 r. Uczniowie cytowali wypowiedzi ostatniego przywódcy powstania kwietniowego Marka Edelmana. Przedstawiono również tragizm tego powstania i rażącą dysproporcję sił Żydowskiej Organizacji Bojowej i wojsk Wehrmachtu. Znaczące i wzruszające były również przywołane wspomnienia ludzi którzy przeżyli getto warszawskie. Apel został przygotowany pod kierunkiem Marka Bińkowskiego.