Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Decyzja o ubezpieczeniu dziecka w szkole należy do rodziców. Rada Rodziców oraz Dyrektor Szkoły nie posiadają upoważnienia do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. 

Nadesłane oferty firm ubezpieczeniowych znajdują się na udostępnionym dysku:

https://drive.google.com/drive/folders/1WMww0ixjcBtaCY6vDZweomBJTj0Bh1CK?usp=sharing