Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

28.08.2023
Matematyka – godzina 9.00

29.08.2023
Język polski – godzina 9.00

30.08.2023
Język angielski – godzina 9.00
Język niemiecki - godzina 9.00
Procesy transportowe w logistyce – godzina 9.00