Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

31 sierpnia 2023 roku kończy się kolejny projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. W roku szkolnym 2022/2023 siedemnastu uczniów wyjechało na praktyki zawodowe do Portugalii. Byli to uczniowie z klasy 3 technikum logistycznego i klasy 4 technikum informatycznego. Projekt dofinansowany był przez Unię Europejską w wysokości 49 284 euro.

Korzyścią z uczestnictwa w takim projekcie jest dla uczniów nauka zawodu w zagranicznym środowisku pracy, gdzie mogą nie tylko przełamać bariery językowe ale i staż to dla nich praktyczna nauka branżowego języka angielskiego.  Takie wyjazdy dla młodzieży są niezapomnianym przeżyciem. Każdy dzień stażu za granicą przynosi nowe wyzwania, których podejmowanie buduje wielorakie kompetencje i kształtuje charakter młodej osoby. Uczy się ona komunikacji, współpracy, samodzielności i zaradności, odporności na stres. Dzięki mobilności finansowanej przez UE uczeń naszej szkoły może poznawać kulturę Portugalii i zwiedzać ten piękny kraj, co dla niektórych było pierwszą okazją takiego wyjazdu zagranicznego czy lotu samolotem.

Nasi tegoroczni praktykanci zostali bardzo wysoko ocenieni przez swoich pracodawców – mentorów. Słyszeliśmy miłe opinie o ich kompetencjach, pracowitości i komunikatywności. Jesteśmy więc dumni, że godnie reprezentowali naszą szkołę i też Polskę. Namacalnym rezultatem każdego projektu, który podnosi realną wartość ucznia na rynku pracy są otrzymane certyfikaty  oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający wszystkie czynności wykonywane podczas stażu.

https://youtu.be/0AJ747KV50E 

https://www.youtube.com/watch?v=nA050rvDlOE