Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Nasza szkoła przestąpiła do współpracy w ramach programu:
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego" , dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat. projektem kieruje Urząd marszałkowski i firma Cogito.
Prosimy uczniów i rodziców o zainteresowanie się tym programem jednocześnie publikując ważne informacje dotyczące tego programu.
 
Materiały informacyjne: