Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (pdf 372 KB)