Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Co wiemy o Wisławie Szymborskiej?

12 grudnia w szkolnej bibliotece odbyła się lekcja literacka poświęcona Wisławie Szymborskiej. W tym roku mija 100. rocznica urodzin poetki, dlatego też została ona Literackim Patronem Roku 2023. W spotkaniu, któremu towarzyszył poetycki nastrój, wzięli udział uczniowie oraz zaproszeni goście- Seniorzy Uniwersytetu III wieku .Uczestnicy zajęć poznali bliżej życiorys poetki, ciekawostki z jej życia , charakter twórczości pisarki oraz wysłuchali recytacji wierszy, m.in.Kot w pustym mieszkaniu, Miłość szczęśliwa, Utopia. Spotkanie dopełniła najlepsza  konkursowa prezentacja multimedialna na temat Polskiej Noblistki oraz wspólne zaśpiewanie „Nic dwa razy…” - wiersza, który stał się inspiracją dla Sanah.