Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: ZSP.Sek.2241.1.2024 w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 130.000 PLN na:
„Remont pomieszczeń sanitarnych szkoły” (kod CPV: 45453000-7)
Informację o przetargu zamieszczono:
- Portal internetowy - https://ezamowienia.gov.pl
- strona internetowa – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4bf65a00-0c69-11ef-9b7e-467806a93518
oraz www.zspbierutow.pl