Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Egzaminy poprawkowe

27.08.2024 – godz. 9.00

matematyka

28.08.2024 – godz. 9.00

język polski

język niemiecki

systemy komputerowe

29.08.2024 – godz. 9.00

język angielski

lokalne sieci komputerowe