Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. ( wtorek) godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie