Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Formularz wniosku dostępny od dnia 14.03.2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy (budynek Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ul. Słowackiego 10, pok. 106) lub na stronie internetowej pcpr.olesnica.pl

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 r. wypada:

- dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

- dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

Więcej informacji  u pedagoga lub pod numerem telefonu 71 314 01 74 oraz na stronie pfron.org.pl w zakładce Aktywny Samorząd