Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie na plakat pod tytułem "Stop dopalaczom". Jest to ogólnopolski konkurs, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Prace konkursowe  należy dostarczyć do PSSE w Oleśnicy w terminie do 27 maja 2016 r. Regulamin konkursu poniżej.

Wszelkich informacji udziela pedagog.

Regulamin konkursu (pdf)