Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

XV EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIUM POMOSTOWE” dla absolwentów szkół pomnadgimnazjalnych.
Program skierowany jest do maturzystów, którzy:
ukończą szkołę w 2016 r. i spełnią łącznie następujące kryteria:

Adresaci

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

 • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademicką uczelnię publiczną w Polsce,
 • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzą z rodzin o niskich dochodach,
 • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:

 • pochodzą z rodzin pracowników byłych PGR (segment IA)
  lub
 • byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (segment IB)
  lub
 • pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka (segment IC)
  lub
 • mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie (segment II).

Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte są na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok oraz w regulaminach.

O stypendia na starsze lata studiów
mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci, którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.

Więcej informacji w zakładce Stypendia i staże krajowe.

(rozwiń) http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/adresaci/