Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Jubileusz Szkoły zgromadził około 450 absolwentów i 100 osób zaproszonych na obchody. Już od rana dawni uczniowie rejestrowali się w recepcji i odbierali przygotowany dla nich zestaw pamiątkowy: monografię o Szkole, okolicznościowy znaczek i długopis w torebce z jubileuszowym nadrukiem. Witała ich również absolwentka (1981) - sekretarka p. Urszula Morawska.

 

Absolwenci dopisali; były 2 osoby
z pierwszej klasy maturalnej (1951) p. Władysława Gryzan i p. Czesław Wojtkowiak. Następnych - trudno zliczyć. Wszyscy uroczyści i pełni emocji, które narastały z każdym kolejnym spotkaniem - koleżanek, kolegów,  wychowawców . Uroczystą mszę, uświetnioną przez chór UNA VOCE (śpiewają w nim
3 absolwenci Szkoły) odprawili  absolwenci  ks. prof. Henryk Szeloch, ks. Piotr Mańkowski,  ks. Marcin Nesterowicz (kazanie) oraz katecheta z lat 2006-2010 ks. Andrzej Paliszek-Saładyga i obecnie pracujący
ks. Wojciech Szablowski.

Następna część odbywała sie w sali Ośrodka Kultury i Sportu. Wprowadzono dwa poczty sztandarowe: absolwentów ze sztandarem Technikum Rolniczego i uczniów - z obecnym sztandarem Szkoły. Uroczystość prowadzili: dyrektor Wojciech Kobryń, p. Iwona Król (polonistka), p. Grzegorz Zmarzły (absolwent z 2005 r.) Po powitaniach sylwetkę założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły Jerzego Szmurły przybliżył p. Marek Bińkowski (absolwent, nauczyciel, również autor monografii o Szkole). W tym miejscu dyrektor   skierował słowa do p. Wiesława Kowalczyka (absolwent z 1982 r.), wnuka Dyrektora Szmurły. Zaproszony był również syn Dyrektora Szmurły- pan Tadeusz Szmurło, jednak stan zdrowia nie pozwolił na udział
w uroczystościach. Wystąpienie dyrektora Wojciecha Kobrynia  było wspomnieniem ludzi, którzy tworzyli historię Szkoły.  Przedstawione zostały sylwetki dyrektorów. Na ręce trojga dyrektorów- poprzedników, obecnych na uroczystościach, p. Jerzego Pietronia(1981-91), p. Urszulę Kociołek(1991-2006) i p. Barbarę Teleszko(2006-2014), dyrektor Wojciech Kobryń złożył podziękowania. Wyróżnieni zostali nauczyciele, którzy wiele lat pracowali w Szkole. Wśród nich p. Leopold Mirek (40 lat), p. Krystyna Rudnicka (36)
 i p. Józefa Bień (33). Przedstawiono osiągnięcia uczniów na przestrzeni lat i bieżące działania Szkoły. Podziękowania skierowano do  przedstawicieli władz, sponsorów i przyjaciół Szkoły.

Potem odbyła się ceremonia odznaczenia Szkoły medalem imienia Wincentego Witosa za krzewienie ruchu ludowego oraz kultury ludowej. Podczas dekorowania sztandaru zabrzmiała pieśń szkolna autorstwa absolwentki Doroty Czerskiej (1988). Złote koniczynki otrzymali dyrektorzy: p. Urszula Kociołek,
p. Barbara Teleszko, p. Wojciech Kobryń.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody Starosty i Dyrektora.

Absolwentka Mirosława Teleszko (2004) wspominała naukę w szkole, nauczycieli i szczególną atmosferę docenianą przez wszystkich, którzy mieli kontakt ze Szkołą.

Program artystyczny przygotowali uczniowie i absolwenci. Duch Szkoły (Arkadiusz Górski, absolwent
z 2003 r.) przeniósł obecnych do przeszłości, gdzie spotkaliśmy także Zespół Pieśni i Tańca "Bierutowianie". Wspólnym śpiewom, radości i owacjom nie było końca.

W programie artystycznym udział wzięli uczniowie (Agata Czarnecka, Justyna Paszkowska, Oktawia Pożarska, Dominik Wypart, Radosław Gąsior) i absolwenci (panie: Katarzyna Betka, Małgorzata Czekaj-Rusak, Joanna Michalik, Joanna Pierucka, Joanna Purzyńska, Mirosława Teleszko, Anita Wojciechowska, Magdalena Wolniak, panowie: Arkadiusz Górski, Arkadiusz Kociołek, Marek Lisowski, Mariusz Michalik, Dariusz Mróz, Roman Raczyński, Tomasz Rogoż, Grzegorz Zmarzły).

Nastrój radosnego święta towarzyszył wszystkim także podczas klasowych spotkań w Szkole i na balu, który był ostatnim punktem obchodów.

Informacje o naszym święcie można znaleźć także na YouTube i na poniższych stronach:

http://olesnica24.com/Galeria,index,1452,70-lecie-ZSP-w-Bierutowie

http://olesnica.naszemiasto.pl/artykul/jubileusz-70-lecia-bierutowskiego-rolnika-niezwykle-udany,3767044,artgal,t,id,tm.html