Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Informacji na temat stypendium i zasiłku szkolnego udziela pedagog. Wniosek i regulamin można znaleźć na podanej stronie:

http://www.bierutow.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=13&xmenu=2&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=813