Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie uczestniczyli w akcie ślubowania klas mundurowych, który miał miejsce 6 października 2016 roku w Henrykowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą prowadzoną przez Jego Ekscelencję ks. Abpa Józefa Kupnego. Druga część wydarzenia miała miejsce w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego.  Nasi pierwszoklasiści wraz z uczniami dwóch szkół z Henrykowa i Kamiennej Góry, złożyli uroczyste ślubowanie na kadetów służb mundurowych.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Pan Kamil Krzysztof Zieliński - Wicewojewoda Dolnośląski, Pani Ewa Mańkowska - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki, Pani Małgorzata Iwańska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, Pan Wojciech Kobryń – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, Pan mjr Wojciech Czerechowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli również rodzice uczniów wraz z wychowawcą klasy Panią Anetą Bryłką.

Pobyt w Henrykowie zostanie zapamiętany przez pierwszoklasistów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, jako nowy, bardzo ważny rozdział, będący początkiem wybranej przez nich drogi edukacji mundurowej.