Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Lata pracy

ppłk dr SZMURŁO Jerzy

weterynaria

dyrektor

1946-1949

1946-1949

mgr PIOTROWSKI Antoni

język polski, historia

wicedyrektor

1946-1954

1946-1949

ks. Marian Kubrycht

prefekt Gimnazjum Roln., religia

1946-1949

BIEŃ Kazimierz

matematyka, chemia, fizyka,  

dyrektor

1946-1969

1949-1955

ARLET Nina

geografia, botanika, j. łac. j. ang.

1946-1947

STANKIEWICZ Władysław

hodowla

1946-1948

PATOCZKA Irena

ogrodn., botanika, wych. internatu

1946-1956

mgr GONDOWICZ Franciszek

j.łac. j. ang geografia, hist., ćw. ciel.

1947-1949

PATALAS Kazimierz

przedmioty rolnicze

1948-1949

JELINOWSKI Leon

hodowla, zoologia

1948-1949

ks. Eugeniusz Rychwa

religia

1948-1949

mgr inż. PIASECKA Stanisława

szczegółowa uprawa roślin

1949-1954

mgr inż. BIZUB  Tadeusz

hodowla, zoologia

1949-1951

PŁOTNICKI Bazyl

język rosyjski

1949-1950

mgr inż. BACZYŃSKI Tadeusz

upr. roślin, ochr. roślin, glebozn., rachunk. rolna

1949-1951

mgr KRUPIŃSKI Tadeusz

Ekonom., zag. aktualne, hist., ćw. cielesne, zaj. świetlic.

1949-1951

CZECHOWICZ Kazimierz

chemia, fizyka

1949-1950

ŚWIĄTEK Paweł

ochrona roślin,

wicedyrektor polityczny

1949-1953

1949-1953

mgr inż. DROZD Józef

maszynoznawstwo, ekonomika

zastępca dyrektora ds. admin.

dyrektor szkoły

1949-1981

1953-1955

1955-1981

ŻMEŃKO Władysław

język rosyjski

1950-1951

mgr ROSÓŁ Zofia

chemia, fizyka

1950-1952

HARNASZ Wilhelm

hodowla, zajęcia praktyczne

1951-1954

inż. POLKOWSKI Zdzisław

hodowla, maszynoznawstwo

1951-1953

inż. POLKOWSKA Barbara

organizacja gospodarstw rolnych

1951-1953

mgr SIWY Jan

hodowla zwierząt, zaj. praktyczne

1951-1952

mgr BŁASZKÓW  Władysław

chemia, fizyka

1951-1952

KONEFKO Leopold

j. rosyjski

1952-1954

TROCHIMOWICZ Ryszard

w-f

1952-1955

inż. BURYN Edward

fizyka, mechanizacja

1953-1961

mgr OPALIŃSKI Czesław

hodowla zwierząt

1953-1955

RYSZKO Stanisław

hist., ekonom., nauka o Konstytucji

1953-1954

PYZA Tadeusz

kierownik internatu, po

1954-1960

RUCIŃSKA Mirosława

historia

1954-1957

MIROSZEWSKI Zygmunt

uprawa roślin

1954-1955

mgr inż. AWŁAS Konstanty

hodowla

1954-1955

OSADCZUK Jan

język rosyjski

1954-1961

mgr KACZMARCZUK Roman   

botanika, zoologia

1954-1955

mgr ŁAWNIKOWSKA Maria

język polski

1954-1955

mgr inż. OLENIECKI Kazimierz

chemia, zespół pieśni i tańca

1954-1984

KOZIOŁ Teresa

ogrodnictwo, ogólna uprawa roli

1954-1955

mgr inż. PRAWDZIK Stanisław

produkcja zwierzęca

1954-1985

mgr inż. OBARA Tadeusz

hodowla

1955-1957

mgr MAŃKOWSKI Seweryn

język polski

1955-1963

mgr inż. LEJA Mieczysław

uprawa roślin, mechaniz.,

 wicedyrektor

1955-1984

1954-1955

dr SKIERSKI Antoni

biologia, produkcja roślinna,

wicedyrektor

1955-1981

1968-1976

mgr HEINZ Antoni

wychowanie fizyczne

1955-1986

mgr PIELA Jerzy

wychowanie fizyczne

1956-1958

mgr inż. MARECKA Maria

prod. roślinna, biologia

1956-1986

ks. Edward Skotnicki

religia

1957-1959

mgr inż. KLENIEWSKA Helena

biologia, zoologia, ewolucjonizm

1959-1979

KOZIEŃ Alina

język rosyjski, język niemiecki

1960-1962

mgr SŁOMKA Tadeusz

zajęcia praktyczne z uprawy

1960-1961

mgr ZARĘBA Anna

kierownik i wychowawca internatu

1960-1982

mgr WOJTKOWIAK Jerzy

wf, wychowawca internatu, po

1960-1973

inż. ROSIK-ROSIŃSKI Tadeusz

fizyka, mechanizacja, p-o

1961-1987

mgr PIETROŃ Jerzy

matematyka, fizyka

wicedyrektor,

dyrektor

1961-1995

1976-1981

 1981-1991

mgr MIREK Leopold

mechanizacja

1962-2002

LEJA Maria

wychowawca internatu

1963-1973

inż. ZAREMBA Krystyna

kierownik internatu, prod. zwierz.

1963-1987

LIPIŃSKI Tadeusz

język rosyjski

1966-1984

mgr FEDYK Zygmunt

j. polski, historia

1967-1969

mgr inż. JURCZAK Tamara

uprawa roślin

1967-1978

mgr DROZD Zofia

język polski, religia

1967-1995

mgr SIERADZKI Marian

język polski, historia

1969-1979

VOGELGESANG Krystyna

kierownik internatu

1970-1976

mgr inż. SOBCZAK Zofia

wychowawca internatu, hodowla

1970-1983

mgr SONENBERG Krystyna

chemia

1971-1972

mgr SONENBERG Grzegorz

ekonomika

1971-1972

MIREK Danuta

wychowawca i kierownik internatu

1971-1997

inż. MOCZULSKA Leonarda

produkcja roślinna,

wicedyrektor

1971-1984

1978-1982

mgr inż. BIEŃ Józefa

ekonomika,

wicedyrektor

1972-2005

1982-1985

mgr MAMCZUR Barbara

ekonomika

1972-1974

mgr SENIUK Czesława

matematyka

1973-2002

mgr WOJTKOWIAK-Bielecka Maria

wychowawca świetlicy, ZPiT„Bierutowianie, religia

1974-1976

1998-1999

2008-2009

mgr inż. DUBIŃSKA Elżbieta

hodowla

1975-1989

mgr DUMAŁA Elżbieta

język niemiecki

1976-1978

mgr inż. KOCIOŁEK Urszula

produkcja zwierzęca,

wicedyrektor

dyrektor

1976–2006

1988-1991

1991- 2006

mgr inż. GRABOWSKA Grażyna

produkcja zwierzęca

1976-2005

mgr inż. KUROWSKA Grażyna

produkcja zwierzęca, wgd

1977-2004

mgr RUDNICKA Krystyna

język niemiecki

1978-2014

mgr inż. JANIKOWSKA Krystyna

biologia

1979-2006

inż. DROZD Zygmunt

matematyka, fizyka

1979-1992

mgr inż. SOBCZAK Waldemar

wicedyrektor

mechanizacja,

1980-2004

1985-1988

2014-nadal

SOLANKO Tadeusz

nauczyciel zawodu

1980-2002

mgr WOŹNIAK Andrzej

historia, wiedza o społeczeń.

1980-2011

mgr inż. NOWOSAD Jerzy

produkcja zwierzęca

1981-1982

mgr CHMIEL Ewa

język niemiecki

1981-1982

mgr inż. TELESZKO Barbara

prod.zwierzęca, przed. ekonom

wicedyrektor

dyrektor

1981-nadal

1991-2006

2006-2014

URBAN Waldemar

wychowanie fizyczne

1981-1982

mgr inż. SŁOMSKI Marek

bibliotekarz

1982-1983

mgr inż. DUBOWIECKI Mieczysław

fizyka, chemia, ZPiT„Bierutowianie

1982-2006

WITKOWSKI Leszek

wychowanie fizyczne

1982-1984

mgr inż. WYSOCKI Józef

prod. zwierz., po, przed. ekonom.

1983-nadal

mgr inż. PERZ Małgorzata

produkcja roślinna, geografia

1983-2010

mgr LISOWSKA Magdalena

bibliotekarz, język polski,  religia, ZPiT„Bierutowianie”, wok

1983-nadal

mgr SOCHA Janusz

wychowanie fizyczne

1984-nadal

mgr inż. TROPAK Jerzy

produkcja roślinna, w- f, biologia

1984-2009

mgr GARBICZ Wiesława

język niemiecki

1984-1985

mgr WILKOŃSKA Maria

język niemiecki

1985-1986

PŁUSKA Henryk

wychowawca świetlicy

1985-1989

mgr MARMAJEWSKA Eleonora

język rosyjski, język angielski

1985-1996

mgr PYZAŁKA Marian

wychowanie fizyczne

1985-2003

mgr PAJOR Anna

język rosyjski

1988-1989

mgr CHOJNACKA Bernadeta

wych. intern., matem., fizyka, chemia

1988-nadal

mgr inż. OSADKOWSKA Beata

produkcja roślinna

1988-1989

mgr inż. HARCZAK Krzysztof

wychowawca internatu

1989-1992

mgr SZCZYGŁOWSKA-GÓRAL Elżbieta

język polski

1990-2004

SAWICKI Kazimierz

nauczyciel zawodu

1990-1994

MICHALAK Wacław

nauczyciel zawodu

1990-1992

ks. mgr BIERNACKI Tadeusz

religia

1991-1992

mgr ks. BARANOWSKI Daniel

religia

1991-1992

NOWACZYK Beata

wychowawca świetlicy

1991-1999

mgr inż. KOSTEK Ryszard

mechanizacja

1991-1992

mgr inż. WALIGÓRA Bogusław

mechanizacja

1992-1996

mgr inż. SZMAROWSKI Jarosław

mechanizacja

1992-1996

mgr inż. JANKIEWICZ Marian

mechanizacja

1992-1997

KRYŁAT Andrzej

nauczyciel zawodu, nauka jazdy

1992-2002

ks. mgr TRACZ Wiesław

religia

1993-1994

KUROWSKI Ryszard

nauczyciel zawodu

1994-2003

PERZ Jan

kierownik internatu

1994-1999

mgr KLIMKOWSKA Mariola

matematyka

1995-1997

mgr MATUSZCZYK Edyta

język polski

1995-1996

mgr CICHOSZ Andrzej

pedagog

1995-1996

ks. mgr BURYŁA Bogdan

religia

1995-1997

mgr SOSNOWSKI Jerzy

informatyka

1996-nadal

mgr JURZYK Katarzyna

język polski

1996-2001

mgr WRÓBEL Mariola

pedagog

1996-1997

mgr inż. KOBRYŃ Wojciech

mechanizacja, przedmioty ekonom.

wicedyrektor

dyrektor

1996-nadal


2006-2014

2014-nadal

mgr inż. KOCIOŁEK Zenon

biologia – szkoły zaoczne

1996-2006

mgr RYCHLIK Lidia

j. rosyjski

1996-1997

dr CZARNECKI Jarosław

mechanizacja

1997-2003

mgr KRÓL Iwona

Wych..  intern, j. rosyjski, j. polski

1997-nadal

mgr WIŚNIEWSKA-PALUCH Ryszarda

pedagog

1997-nadal

ks. mgr KOS Piotr

religia

1997-1999

ks. mgr SZCZECIŃSKI Krzysztof

religia

1999-2000

mgr KULIGOWSKA Małgorzata

geografia

1999-2000

ks. mgr MACHAŁ Paweł

religia

1999-2000

ks. mgr BURGHARDT Tomasz

religia

2000-2001

mgr BIŃKOWSKI Marek

język angielski, historia, wz prawne

2000-nadal

ks. mgr PREJZNER Janusz

religia

2001-2002

mgr BOŃCZUK-Wojczyszyn Anna

język polski, wos

2001-nadal

mgr BODYŁ Daniel

język niemiecki

2002-2009

ks. mgr MASŁOWSKI Waldemar

religia

2002-2005

mgr FURMANEK Małgorzata

język polski, wiedza o kulturze

2003-2006

mgr URDZELA Adam

język rosyjski – szkoły zaoczne

2003-2004

mgr ZAHORSKI Rafał  

język angielski

2004-2008

ks. mgr PODAWCA Bronisław

religia

2005-2006

mgr BUJAK Barbara

ekonom. przedmioty zawodowe

2006–nadal

mgr ADAMSKA-KASPRZYSZAK Kamilla

chemia, fizyka

2006–nadal

mgr OSYP Katarzyna

biologia, po

2006–2007

mgr ks. PALISZEK-SAŁADYGA Andrzej

religia

2006–2010

mgr NOWAK Adam

fizyka

2006–2007

mgr SŁOTTA Elżbieta

język niemiecki

2006–2008

mgr BRYŁKA Aneta

wychowanie fizyczne, po, edb

2007–nadal

mgr LESZCZYK Roman

fizyka

2007–2008

mgr GIGOŁO-REKŚĆ Alicja

chemia

2007–2008

mgr GOŁĘBIOWSKA Katarzyna

język angielski

2008–nadal

mgr GRUSZA Agnieszka

język polski

2008–2011

mgr PUCHALSKA Edyta

język niemiecki

2008–nadal

mgr MAGRYŚ Małgorzata

ekonom. przedmioty zawodowe

2008–2009

dr ADAMASZEK Marek

informatyka

2008–2009

mgr KORZENIOWSKI Mariusz

technika biurowa i komp.

2008–2012

mgr KOCIK Anna

ekonom. przedmioty zawodowe

2008–2009

mgr WALICHNOWSKA Agnieszka

ekonom. przedmioty zawodowe

2008–2009

mgr ŁATA Katarzyna

informat. przedmioty zawodowe

2009–nadal

mgr ŁAZARSKA Marzena

biologia

2009–2011

mgr OWCZARCZAK Małgorzata

informat. przedmioty zawodowe

2009–nadal

mgr  ROSIŃSKA Anna

biologia, geografia

2010–nadal

mgr ROSIŃSKI Józef

informat. przedmioty zawodowe

2010–nadal

ks. mgr SAŁOWSKI Mieczysław

religia

2010–2011

ks. mgr SZABLOWSKI Wojciech

religia

2010-nadal

inż. KUTEK Adam

informatyka

2010 -2011

mgr GUGULSKI Krzysztof

fizyka

2011–2012

mgr KOŁODZIEJ Urszula

geografia

2011–2013

mgr MAZUR Iwona

matematyka

2011–2012

ks. mgr KOWALSKI Sebastian

religia

2011–2013

mgr PURZYŃSKA Joanna

wychowanie fizyczne

2012–2013

mgr WŁODARCZYK Wojciech

wychowanie fizyczne

2012–2013

mgr ŻYCZKOWSKA Jadwiga

matematyka

2015–2016

mjr mgr inż. CZERECHOWSKI Wojciech

edukacja mundurowa

2015–nadal