Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”