Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

STATUT SZKOŁY - LICEUM [pobierz]

STATUT SZKOŁY - TECHNIKUM [pobierz]

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH [pobierz]

REGULAMIN KLASY WOJSKOWEJ [pobierz]

STRATEGIA  I  PLAN   ROZWOJU ZESPOŁU   SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W  BIERUTOWIE w LATACH 2018-2023 [pobierz]

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI [pobierz]

PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY [pobierz]

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ [pobierz]

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI [pobierz]]