Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

STATUT SZKOŁY - LICEUM [pobierz]

STATUT SZKOŁY - TECHNIKUM [pobierz]

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH [pobierz]

REGULAMIN KLASY WOJSKOWEJ [pobierz]

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA [pobierz]

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ [pobierz]

STRATEGIA I PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIERUTOWIE W LATACH 2024-2029  [pobierz]

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI [pobierz]

PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY [pobierz]

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ [pobierz]

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI [pobierz]]